کلیه امور کیفری ( از طریق همکاران متخصص )

حقوق جزا از شاخه های حقوق عمومی است که مشتمل بر تعیین انواع جرائم و مجازاتهای قانونی بوده ودر صورت احراز  ارتکاب جرم میزان مسئولیت مرتکب و نحوه تعقیب و تعیین مجازات مجرمین را مشخص می نماید مجازات ها تحت عناوین حدود – قصاص -دیات – تعزیرات و اقدامات تامینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین خاص توسط قانونگذار به منظور حفظ نظم جامعه و پیشگیری از جرم و تعقیب و مجازان ناقضان قانون پیش بینی شده است.

سرقت، کلاهبرداری، قتل عمد، قتل شبه عمد، خیانت در امانت، ایراد ضرب عمدی ، تصرف عدوانی، فروش مال غیر، جعل، استفاده ازسند مجعول ، تخریب محیط زیست و منابع طبیعی جرائم علیه میراث فرهنگی جرائم اطفال تعدیات ماموران دولتی علیه اشخاص تهدید، توهین، شهادت دروغ، جرائم رایانه ای از جمله عناوین مجرمانه که در حقوق کیفری ایران جرم انگاری شده اند.

به جهت پیچیدگی مسائل کیفری مشاوره حضوری انجام می پذیرد. در صورت تمایل گزینه زیر را انتخاب فرمایید.