مشاوره بخش دولتی و خصوصی :

امروزه با افزایش ارتباطات اجتماعی نیاز به بهرمندی از خدمات مشاوره ای حقوقی اهمیت مضاعفی در زندگی اجتماعی یافته است.   استفاده از مشاوره در  امور حقوقی می تواند در اثر تصمیمات شتابزده و مبتنی بر اعتماد غیر موجه بر اشخاص حقیقی و یا حقوقی هزینه های مادی و معنوی متوجه آحاد افراد جامعه می شود که می توان با یک مشاوره حقوقی از آن هزینه های غیر قابل پیش بینی به نحو موثری پیشگیری کرد. بهرمندی از خدمات مشاوره ای مستمر و دائمی با عقد قرارداد مشاوره و یا خدمات مشاوره ای حقوقی کوتاه مدت از جمله خدمات حقوقی است توسط دکتر سید حسین ملکوتی  انجام می پذیرد.


جهت مشاوره حضوری روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۸ الی ۲۰ تماس حاصل فرمائید.

تلفن همراه:

۰۹۱۲۳۰۴۸۰۱۴