تحصیلات تکمیلی در دوره های پژوهشی و یا آموزشی و پژوهشی مقتضی پیشنهاد موضوع و طرح تحیق  به کمیته های علمی مراکز آموزش عالی ذیربط می باشد.  فرایند انتخاب موضوع  اطلاع از  تازگی و تکراری نبودن تنظیم پروپوزال راهنمایی در خصوص فرایند و مراحل نگارش پایان نامه و نیز چگونگی برگزاری جلسات دفاع از جمله مواردی است که  توسط دکتر سید حسین ملکوتی بصورت  غیر حضوری و حضوری ارائه می شود.  همجنین کارگاه آموزشی روش تحقیق و نگارش پایان نامه های حقوقی  بصورت مستقل توسط ابشان برگزار می شود.  لازم به ذکر است  پایان نامه باید توسط شخص دانشجو  تدوین گردد. و خدمات  پژوهشی صرفاً  در  ارائه مشاوره علمی بوده و رعایت اخلاق پژوهش و  قانون مبارزه با تقلب علمی روش و منش  مورد انتظار از دانشجویان محترم  است.