طرح شکایت در خصوص اقدامات و  تصمیمات همه  مراجع اداری ( مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما ، ثبت احوال ،  شهرداری  و…)

در نظام دادرسی جمهوری اسلامی ایران،دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم علیه تصمیمات و اقدامات ماموران دولت و یا نهادها و سازمانهای دولتی تشکیل گردیده است. رسیدگی به آراء و تصمیمات هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری  هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیونهای مالیاتی  و مراجع مشابه در زمره صلاحیت دیوان عدالت اداری است. همچنین رسیدگی به تضییع حقوق استخدامی کارکنان بخش دولتی در صلاحیت انحصاری دیوان عدالت اداری می باشد.

دعاوی مرتبط با دیوان عدالت اداری تخصص اصلی دکتر سید حسین ملکوتی می باشد. در صورت تمایل می توانید بصورت  حضوری و یا غیر حضوری  از خدمات مشاوره ایشان بهرمند شوید.