دعاوی مربوط به اراضی شهری و روستایی

برخی از دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری مربوط به اختلافات راجع به اراضی شهری و روستایی است.  با توجه به  اینکه اسناد  بسیاری از اراضی شهری و روستایی بصورت عادی و قولنامه ای می باشد  موجد مشکلات عدیده ای  برای مالکان اراضی مذکور گردیده است تا جاییکه  علاوه بر دعوی حقوقی  به موازات آن شکایات کیفری نیز در دادسرا  و محاکم جزایی تشکیل می گردد.

پراکندگی قوانین و مقررات و دشواری تشخیص قوانین و مقررات معتبر از منسوخ  و لزوم آگاهی از آراء لازم الاتباع محاکم دادگستری   ضرورت مراجعه به وکلاء متخصص در حوزه امور اراضی شهری و روستایی را ایجاب می کند.

برای مشاوره حضوری و غیر حضوری در حوزه اراضی شهری و روستایی  یکی از گزینه های زیرا انتخاب نمایید.