ما را دنبال کنید:

همکاران

خانه همکاران

همکاران ما

دکتر حسین فخر (متخصص در کلیه امور کیفری)

دکترای حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشیار گروه حقوق دانشگاه تبریز و وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی

دکتر امیر باستانی (متخصص امور مهاجرت و سرمایه گذاری در کشورهای نیوزیلند، استرالیا و کانادا)

دکترای حقوق از کشور نیوزلند و وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی

دکتر محمود عربلو (متخصص امور مهاجرت در حوزه کشورهای شینگن)

دکترای حقوق بین الملل، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی